Hledání Hledání

Výraz a výrobce:


 

Obchodní a dodací podmínkyVšeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi firmou WELDEN s.r.o. se sídlem Nad Vltavou 2153, 252 63 Roztoky, IČO: 26705729, DIČ: CZ26705729 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).


Objednávky
Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.welden.cz (dále jen „e-shop“)
- elektronickou poštou na adrese welden@welden.cz
- faxem
- telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky písemnou formou (e-mail, fax) nebo přes elektronický obchod a uvést následující údaje:
- obchodní jméno kupujícího
- sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu

- počet kusů
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Dodací podmínky
Odeslaná objednávka je považována za závaznou. Potvrzením objednávky vzniká mezi kupujícím a dodavatelem řádná kupní smlouva podle platných zákonných ustanovení.
Cena zboží: obsahuje prodejní cenu bez DPH.
DPH: 20% není-li uvedeno jinak.
Způsob dodání objednaného zboží: profi balíkem, přepravní službou nebo dopravou WELDEN s.r.o.
Cena poštovného a balného: Při objednávce nad 5000,-Kč bez DPH je doprava zboží ZDARMA. Při objednávce nižší než 5000,-Kč bez DPH činí poštovné a balné 115,- Kč. Doklady: s každou zásilkou kupující obdrží dodací list, který zároveň slouží jako záruční list pro případnou reklamaci.
Doba dodání: obvykle příští pracovní den od objednání. O dodávce zboží vás vždy předem informujeme.

Ceny
Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Na webu jsou tyto položky označeny symbolem telefonu místo ceny. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.


Reklamační podmínky
Zákazník je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje dodavatele. Na zboží se vztahuje záruční doba podle platných zákonných ustanovení. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích tj. započtením rozdílu k vrácené kupní ceně, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Na zboží se vztahuje zákonná 14-denní možnost vrácení zboží bez udání důvodu. Kupujícímu bude navrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil bez ceny poštovného a balného. Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno pro rychlé a bezproblémové vyřízení splnit níže uvedené podmínky:Oznámit tuto skutečnost na mail welden@welden.cz s textem: Odstupuji jednostranně od smlouvy č. xxxxxx (číslo faktury) ze dne xx.xx.20xx a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží nebo služby na účet č. xxxxxxxxxxx/xxxxx. Doručit zboží zpět na adresu prodávajícího. Zboží musí být neporušené, kompletní včetně všech příslušenství a vystavených dokladů včetně dokladu o prodeji a kopie dopisu s výše uvedeným textem. Neposílejte vrácené zboží na dobírku-dobírky podléhají jinému oddělení a nejsou přebírány. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Možnost odstoupit jednostranně od smlouvy se nevztahuje na dodávku spotřebního zboží u kterého je použitím spotřebována část hodnoty a nelze tedy vrátit výrobek do původního stavu před koupí. V případě splnění všech uvedených podmínek budou peníze za zboží navráceny po dohodě s kupujícím bankovním převodem.

Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Obchodními a dodacími podmínkami prodávajícího, příslušnými platnými právními předpisy ČR a záručními podmínkami jednotlivých výrobců. Jako záruční list slouží dodací list.


Ochrana dat
Osobní údaje nezbytné pro uskutečnění objednávky kupujícího jsou shromažďovány pouze za tímto účelem a dalším rozvojem vztahu s kupujícím.
Vaše osobní údaje nejsou poskytovány dalším osobám a institucím.


Dodavatel
WELDEN s.r.o.
Nad Vltavou 2153

252 63 Roztoky
IČO: 26705729
DIČ:CZ26705729
zápis v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88596
(Pondělí - pátek 8:30 - 17:00 hod. )

e-mailwelden@welden.cz

č.účtu: 19 - 9222370227 / 0100